Business Fit: Bizi işimizde geliştiren ve sürekli yenilenmemizi sağlayan okullarımız.
Ürün Yönetimi Okulu: DeFacto Ürün Yönetimi Departmanı’nda göreve yeni başlayan arkadaşlarımıza DeFacto ürün döngüsü yolcuğundaki durakları görebileceği; tasarımdan, tedariğe her birimin görev ve sorumlulukları dahilinde bilmesi gereken tüm mesleki bilgileri bulabileceği ve bu bilgilere sahip olabileceği bir dünya sunuyoruz. 
Her birim özelinde deneyimli iç eğitmenlerimizin karma öğrenme yöntemleri ile hazırladığı eğitim içeriğiyle pozisyondan bağımsız hali hazırda Ürün Yönetimi Departmanında görev yapan çalışanlarımızın ise, kişinin kendini, işini ve ekiplerini geliştirebilmesine ve , işlerinde fark yaratmasına olanak sağlıyoruz.
Store: Yurt içi ve Yurt dışı mağazacılık ekiplerinin, oryantasyon programı sonrasında ilk 6 ay eğitim ve gelişim süreçlerini tamamlayacakları programlarımızdır. Eğitim programıyla bireylerin işe adaptasyonlarını hızlandırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amaçlanmıştır.
Tedarik Yönetimi Okulu : Sayısı her geçen gün artan iş ortaklarımızın DeFacto standartlarına uygun üretim yapabilmeleri amacıyla tasarlanmış bu portalde, tedarikçilerimizin eğitim ve gelişim süreci yakından takip edilmektedir.
E-Ticaret Okulu: Yeni dünyaya en fit, sektörde bir ilk! İstanbul Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla DeFacto Business Academy ve Mindset işbirliğiyle tasarlanan E-Ticaret Okulu ile E-Ticaret ekibimiz 6 ay boyunca aldıkları eğitim ile kendilerini geliştirme fırsatı bulması amaçlanmıştır..
Franchise Portalı : Hızla sayısı artan Franchise mağazalarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılama amacıyla hazırlanan Eğitim Portalıdır. 15’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Franchise mağazalarımızın eğitim ve gelişimleri bu portal ile takip edilmektedir.
İç Eğitmen Okulu: Amacımız; Şirketimizin kurumsal hafızasını oluştururken, bilgiye,  deneyime ihtiyaç duyan tüm DeFactoluları aynı kültüre adapte edip yaşatabilmektir.. Şirket know – how’ ını, öğretim tasarımı ilkelerine göre bir öğrenme aracı haline getirmek ve çalışanlara ulaştırmak ise hedefimizdir. İç eğitmenlerimiz ile birlikte Defactoluların bilgi, beceri ve tutum gelişimine destek vermekte; program yardımıyla da iç eğitmenlerimizin sahip olması gereken iletişim kurabilme, koçluk edebilme, ilham verme vb. yetkinliklerini geliştirmeyi ya da  kazandırmayı amaçlamaktayız.
Akademi Mağazaları: Mağazacılık süreçlerinde ortak bir dil oluşturabilmek amacıyla kurulan Akademi Mağazalarının amacı, uygulama eğitimleri ile birlikte  yurt içi ve yurt dışı tüm mağazalarımızın mesleki bilgi becerisinin aynı standartlara ulaştırarak müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımak ve satış tekniklerimizi arttırmaktır.
Diğer Fonksiyonlar : İnsan Kaynakları, Mali İşler, İnşaat Teknik İşler, Sourcing, Expansion, Operasyon, Pazarlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, DF Teknoloji, Franchising ve Denetim departmanlarımızın kişisel gelişim aksiyon planları ile talep edebileceği;  yaptığı iş gereği kendisini ve mesleki becerilerini geliştirmek isteyen çalışanlarımızın, sınıf içi, dijital, işbaşı eğitimleri ile mesleki bilgi ve becerilerini iç veya dış kaynaklı olarak geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla kişiye sağlanan eğitimlere örnek vermek gerekirse; Microsoft Office’ten, SQL’e, Power BI’dan Bütçe’ye, Eğiticinin Eğitimi’nden ve Proje Yönetimi Eğitimi’ne  kadar uzandığını belirtebiliriz.