Original Fit: IDeFacto ile temelimizi oluşturan ve bizi biz yapan tüm eğitimlerimiz
Oryantasyon Programı: DeFacto’da göreve başlayan tüm arkadaşlarımıza DeFacto’lu nasıl olunur, bizi biz yapanlar nelerdir ve neden bizim diğer kuruluşlardan farklı olduğumuzu; DeFactoluların değerlerini, şirketimizin vizyon ve misyonunu, kuruluş hikayesini, faaliyet alanlarımızı, yani pamuk tarlasından müşteriye kadar uzanan süreçte DeFacto’nun neler yaptığını anlatıyoruz.
Şirketimizin var oluş şeklinin anlatıldığı bu programda, çalışanlarımıza DeFacto’da var olmanın ve DeFacto’lu kimliğinin simülasyonunu yaptırıyoruz.
Zorunlu Eğitimler: Yasal olarak alınması zorunlu olan eğitimlerimizdir. (KVKK, İş Etiği ve İlkeleri, İSG, İlk Yardım, Bilgi Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık, QDMS)
Kişisel Liderlik Eğitimleri: Tüm DeFactoluların kendi işinin lideri olduğu inancından yola çıkarak ,ekip yönetsin ya da yönetmesin,  tüm çalışanlarımızdan inisiyatif ve sorumluluk almalarını, sonuç odaklı olmalarını özetle kendi işlerine liderlik yapmalarını bekleriz. DeFacto Business Academy olarak çalışanlarımıza  Kişisel Liderlik sergilemeleri için destek olacak, onları cesaretlendirecek eğitim ve gelişim programları hazırlar ve sunarız.