Leaders Fit: Yönetici : Agile dönüşümün öncüleri olarak hepimize ilham veren, liderlik becerilerimizi geliştiren eğitimlerimiz. 
Direktör Gelişim Programı: Direktörlerimizin hem özel hem de çalışma hayatında daha verimli, mutlu ve üretken olabilmesi için mesleki bilgi becerisinin yanında sahip olması gereken kişisel yetkinliklerinden iletişim kurabilme, koçluk, başkalarına liderlik edebilme, kişi ya da kitleleri harekete geçirebilme, , güçlendirme, ilham verme vb…yetkinlikleri geliştirmeyi ya da kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bölge Müdürü Gelişim Programı: Bölge Müdürlerimizin hem özel hem de çalışma hayatında daha verimli, mutlu ve üretken olabilmesi için mesleki bilgi becerisinin yanında sahip olması gereken kişisel yetkinliklerinden iletişim kurabilme, koçluk, başkalarına liderlik edebilme, kişi ya da kitleleri harekete geçirebilme, , güçlendirme, ilham verme vb…yetkinlikleri geliştirmeyi ya da kazandırmayı amaçlamaktadır.
Global Liderlik Programı: Yurt dışındaki ülke yöneticilerimizin hem özel hem de çalışma hayatında daha verimli, mutlu ve üretken olabilmesi için mesleki bilgi becerisinin yanında sahip olması gereken kişisel yetkinliklerinden iletişim kurabilme, koçluk, başkalarına liderlik edebilme, kişi ya da kitleleri harekete geçirebilme, , güçlendirme, ilham verme vb…yetkinlikleri geliştirmeyi ya da kazandırmayı amaçlamaktadır.